đại lý ổn áp lioa tại 106 trần phú hà đông thông báo giá bán lioa 2016

đại lý ổn áp lioa tại 106 trần phú Hà Đông thông báo giá bán lioa 2017

Bảng báo giá ổn áp lioa 1 pha 2017

MODEL SH:BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL SH ĐIỆN VÀO 150V-250V

Mã sản phẩm Diễn giải Giá
(VNĐ)
Công suất
(kVA)
Kích thước (DxRxC)
(mm)
Trọng lượng
(kg)
SH-1000 1 225 x 172 x 177 6,2 1.310.000
SH-2000 2 285 x 208 x 218 9,1 2.070.000
SH-3000 3 305 x 225 x 305 10,4 2.720.000
SH-5000 5 305 x 225 x 305 14,5 3.180.000
SH-7500 7,5 405 x 218 x 310 18,6 4.510.000
SH-10000 10 410 x 218 x 310 22,5 5.150.000
SH-15000 15 562 x 312 x 510 51,5 9.290.000
SH-20000 20 562 x 312 x 510 53,5 12.370.000
SH-25000 25 690 x 488 x 450 65 14.700.000
SH-30000 30 690 x 518 x 480 74,5 19.080.000
SH-50000 50 850x610x450 116 31.400.000

MODEL DRI:BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL DRI  ĐIỆN VÀO ( 90V-250V)

Mã sản phẩm Diễn giải Giá
(VNĐ)
Công suất
(kVA)
Kích thước (DxRxC)
(mm)
Trọng lượng
(kg)
DRI-1000 1 237 x 183 x 200 7,4 1.410.000
DRI-2000 2 285 x 208 x 218 9,2 2.150.000
DRI-3000 3 305 x 225 x 305 11,2 2.810.000
DRI-5000 5 305 x 225 x 305 14,6 3.630.000
DRI-7500 7,5 410 x 240 x 355 26,4 5.760.000
DRI-10000 10 410 x 240 x 355 30,8 7.460.000
DRI-15000 15 562 x 312 x 510 57,2 13.740.000
DRI-20000 20 690 x 488 x 450 70 18.090.000
DRI-30000 30 685 x 465 x 655 102 27.460.000

MODEL DRII BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL DRII ĐIỆN VÀO ( 50V-250V)

Mã sản phẩm Diễn giải Giá
(VNĐ)
Công suất
(kVA)
Kích thước (DxRxC)
(mm)
Trọng lượng
(kg)
DRII-1000 1 237 x 183 x 200 7,8 1.620.000
DRII-2000 2 285 x 208 x 218 10,5 2.420.000
DRII-3000 3 305 x 225 x 305 13,5 3.380.000
DRII-5000 5 400 x 218 x 310 20 4.810.000
DRII-7500 7,5 445 x 315 x 440 26,5 7.130.000
DRII-10000 10 490 x 408 x 440 39,5 8.810.000
DRII-15000 15 685 x 465 x 655 84 16.840.000
DRII-20000 20 685 x 465 x 655 101 21.910.000

-ổn áp lioa 1 pha có 03 mã sản phẩm như trên

-khác nhau : giải điện áp vào

-giống nhau điện áp ra 110v và 220v cùng 1 loại công suất

+tại các khu vực nội thành điện không quá yếu quý khách lựa chọn model SH

+tại các khu vực điện yếu quý khách lựa chon model DRI điện vào từ 90v-250v

+tại các khu vực điện quá yếu cuối nguồn quý  khạch lựa chọn ổn áp lioa model: DRII 50v-250v

đại lý ổn áp lioa tại 106 trần phú hà đông thông báo giá bán lioa 2016

tags: dai ly lioa hà dong, lioa ha dong,

Tin Liên Quan