BIẾN ÁP LIOA 1 PHA

CÔNG TY LIOA NHẬT LINH CUNG CẤP MÁY BIẾN ÁP LIOA 1 PHA BAO GỒM MÁY BIẾN ÁP ĐỔI NGUỒN  VÀO 220V RA 100V 120V (110V) MÁY BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA VAÒ 220V ĐIỀU CHỈNH VÔ CẤP TỪ 0V-250V, MÁY BIẾN ÁP CÁCH LY DÙNG CHO ÂM THANH VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN KHÁC, VÀO 220V RA 220V VÀO 220V RA 110V, 100V, 120V, MÁY BIẾN ÁP TĂNG ÁP VÀO 100V, 110V, 120V RA 220V, SẢN XUẤT CÁC LOẠI MÁY BIẾN ÁP 1 PHA THEO YÊU CẦU CỦA ĐƠN HÀNG.

Showing 1–10 of 22 results