BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA VÀO 220V RA 0V-250V ĐỦ CÁC LOẠI CÔNG SUẤT

MÁY BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA CÓ ĐIỆN VÀO 220V ĐIỆN RA ĐIỀU CHỈNH VÔ CẤP 0V-250V CÔNG SUẤT 1,1KVA MÃ SD-255, BIẾN ÁP 2,2KVA MÃ SD 2510, BIẾN ÁP 3,3KVA MÃ SD 2515, BIẾN ÁP 5,5KVA SD 2525, BIẾN ÁP 8,25KVA MÃ SD 2537.5KVA, BIẾN ÁP 11KVA MÃ SD 2550, BIẾN ÁP SD 2575 16,5KVA, BIẾN ÁP SD 25100 22KVA, BIẾN ÁP SD 25150 33KVA, BIẾN ÁP SD 25250 55KVA, BIẾN ÁP 25300 66KVA, BIẾN ÁP SD 25500 110KVA , BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA- CÔNG TY LIOA NHẬT LINH KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Hiển thị tất cả 6 kết quả