ĐÈN LIOA

Bộ đèn treo 3 đui với chóa phản quang PMMA,Đèn cầu thang, hành lang, lối đi, Bộ máng đèn loại lắp nổi – T8, Máng đèn loại âm trầm bóng T8, Đèn Led âm trần, Đèn trần dùng bóng Compact tiết kiệm điện – loại lắp bóng chiều ngang – 245,
Đèn trần dùng bóng Compact tiết kiệm điện – loại lắp bóng chiều ngang – 305, Đèn trần bóng compact – loại lắp bóng chiều dọc

Hiển thị tất cả 8 kết quả